Gėrio ir blogio vaizdiniai, jų turinys (Dž. Selindžeris)

Kalbėjimo tema apie gėrį ir blogį kaip apie paauglių maišto formą. Argumentuojant pagrindžiami du teiginiai: 1) Jauno žmogaus elgesys, kitų vertinamas kaip blogas, dažnai yra tik paauglio noras maištauti; 2) Jei paauglys nesilaiko visuomenės priimtų elgesio normų, daugeliui atrodo, kad jis yra blogas.

11

Product Details

Struktūra: Įžanga. 2 dėstymo pastraipos. Išvados.

Apimtis: 768 žodžiai.

Remtasi: Dž. Selindžeris „Rugiuose prie bedugnės“.