Samprotavimo pastraipa „Kaip nuolankumo tema plėtojama lietuvių literatūroje?” (Aputis)

Samprotavimo pastraipa kalba, kaip nuolankumo tema nagrinėjama J. Apučio kūryboje. Remiamasi novele „Vakarėjant gražios dobilienos. Dėstymo pastraipa rašyta kaip samprotavimo rašinio dalis.

6

Product Details

Struktūra: 1 dėstymo pastraipa.

Apimtis: 259 žodžiai.

Remtasi: J. Aputis „Vakarėjant gražios dobilienos“

Kontekstas: autoriaus kontekstas, literatūrinis kontekstas.

Pastaba: nėra įžangos.

Į platformą įkelta: 2023-10-08