Kalbėjimo pastraipa „Kas sieja žmogų su tėvyne?” (Maironis, Vydūnas, V. Kudirka)

Kalbėjimo pastraipa kalba apie žmogaus ryšį su tėvyne, gimtuoju kraštu rašė lietuvių poetas, rašytojas Maironis, filosofas ir mąstytojas Vydūnas ir poetas V. Kudirka. Maironio kūryboje žmogų su tėvyne sieja gamta ir istorija. Apie meilę tėvynei rašė lietuvių filosofas ir mąstytojas Vydūnas. Vincas Kudirka tėvynę sieja su gimtąja kalba.

15

Product Details

Struktūra: Įžanga. 3 dėstymo pastraipos. Išvados.

Apimtis: 712 žodžių.

Remtasi: Maironis „Pavasario balsai“ („Lietuva brangi“, „Kur bėga Šešupė“, „Trakų pilis“), Vydūnas „Septyni šimtmečiai vokiečių ir lietuvių santykių“, V. Kudirka „Tautiška giesmė“.

Kontekstas: autoriaus kontekstas (Maironis), istorinis kontekstas; autoriaus kontekstas (Vydūnas); autoriaus kontestas (Kudirka), istorinis kontekstas.

Įkelta į sistemą: 2023-10-07