Kalbėjimo tema „Ar įmanoma pabėgti nuo savęs?” (Mykolaitis-Putinas, Škėma)

Kalbėjimo tema kelia klausimą, ar bėgdami nuo savęs jaučiame gyvenimo džiaugsmą, ar negriauname savo likimo? Nuo savęs bėgdamas žmogus nejaučia gyvenimo pilnatvės ir pasitenkinimo savo gyvenimu (Liudas Vasaris). Nuo savęs galima bandyti pabėgti, bet, nusisukant nuo savęs, galima ne tik netekti pasitenkinimo savo gyvenimu, bet ir sugriauti savo likimą (Antanas Garšva).

12

Product Details

Kalbėjimo tema remiasi dviejų lietuvių autorių kūryba ir autoriaus kontekstu. Kalbėjimas parašytas pagal samprotavimo rašinio struktūrą.

Struktūra: Įžanga. 2 dėstymo pastraipos. Išvados.

Apimtis: 556 žodžiai.

Remtasi: V. Mykolaitis-Putinas „Altorių šešėly“, A. Škėma „Balta drobulė“

Kontekstas: autoriaus kontekstas (V. Mykolaičio-Putino ir A. Škėmos autobiografija).

Įkelta į platformą: 2023-10-09.