Kalbėjimo tema „Kas turėtų būti tikrasis žmogaus teisėjas” (Krėvė-Mickevičius, Biliūnas)

Kalbėjimo tema apie žmogų ir jo santykį su visuomene ir savo sąžine. Nuo senų laikų žmonių poelgius vertina bažnyčia, bendruomenė, šeima, tačiau kiekvienas iš mūsų turi skirtingus savo elgesio vertinimo kriterijus. Taigi kyla klausimas, kas turėtų būti tikrasis žmogaus teisėjas – sąžinė ar visuomenė?

12

Product Details

Struktūra: Įžanga. 2 dėstymo pastraipos. Išvados. Išplėstinis planas.

Apimtis: 1042 žodžiai.

Remtasi: V. Krėvė-Mickevičius „Skirgaila”, J. Biliūnas „Kliudžiau”, „Ubagas”.

Kontekstas: autoriaus kontekstas (V. Krėvė-Mickevičius), istorinis kontekstas; autoriaus kontekstas (J. Biliūnas).