Kalbėjimo tema „Kūrėjo laikysena destruktyviame pasaulyje” (Sruoga)

Kalbėjimo tema apie kūrėjo laikyseną nestabiliame pasaulyje. Gyventi nestabiliame pasaulyje nėra niekam lengva. Dar sudėtingiau, kai pasaulyje įsigali destrukcija. Kyla klausimas: kokia yra kūrėjo laikysena, kai jis gyvena destruktyviame pasaulyje?

10

Kategorijos: , , Žyma:

Product Details

Struktūra: Įžanga. 2 dėstymo pastraipos. Išvados.

Apimtis: 595 žodžiai.

Remtasi: B. Sruoga „Dievų miškas”

Kontekstas: autoriaus kontekstas, istorinis kontekstas.

Pastaba: remiamasi kartu kalėjusio rusų gydytojo F. Soprunovo atsiminimais apie B. Sruogą; paties B. Sruogos laiškais žmonai.

B. Sruogos kūriniu ir kontekstais remiamasi puikiai, gerai argumentuojama. Darbo vertę padidintų rėmimasis dar 1 autoriumi.