Kalbėjimo tema „Tėvynės ilgesys lietuvių literatūroje” (Maironis, Mickevičius-Krėvė, Nėris)

Kalbėjimo tema apie tai, kad dėl skaudžių istorinių permainų ne vieno lietuvių rašytojo kūryboje atskleidžiama tėvynės ilgesio tema: XIX a. romantizmo poeto Jono Mačiulio-Maironio, XX a. pradžios neoromantiko Vinco Mickevičiaus-Krėvės ir XX a. pirmosios pusės katastrofų literatūros poetės Salomėjos Nėries kūryboje.

18

Product Details

Kalbėjimas parašytas kaip literatūrinis rašinys. Puikiai atitinka visus kalbėjimo ir literatūrinio rašinio reikalavimus.

Struktūra: Įžanga. 3 dėstymo pastraipos. Išvados.

Apimtis: 1370 žodžių.

Remtasi: Jono Mačiulio-Maironio eilėraščiais „Trakų pilis”, „Kur bėga Šešupė”, Vinco Mickevičiaus-Krėvės „Skirgaila” ir Salomėjos Nėries poezijos rinktine  „Prie didelio kelio” (eilėraščiai „Vėl sniegti“, „Už gyvybę tu brangesnė“), poema „Eglė žalčių karalienė”.

Kontekstas:  literatūrinis kontekstas, autoriaus kontekstas (Maironis); istorinis kontekstas, literatūrinis kontekstas; autoriaus kontekstas (V. Mickevičius-Krėvė); autoriaus biografinis kontekstas (S. Nėris).

Pastaba: Labai geras kalbėjimas (literatūrinis rašinys). Labai stiprus kontekstas ir daug citatų: M. Daukšos, Cicerono, M. Mažvydo,