Kalbėjimo tema „Vyro paveikslas literatūroje” (Katiliškis, Krėvė-Mickevičius, Kafka)

Kalbėjimo tema apie vyro paveikslą lietuvių ir pasaulio literatūroje. Iš pasaulinės ir lietuvių literatūros galima matyti, kad ir ne stereotipinių vyrų paveikslų yra nemažai. Koks vyro paveikslas atskleidžiamas literatūroje galima matyti remiantis Mariaus Katiliškio, Vinco Krėvės-Mickevičiaus ir Franco Kafkos kūryba.

15

Product Details

Kalbėjimas parašytas kaip literatūrinis rašinys. Puikiai atitinka visus kalbėjimo ir literatūrinio rašinio reikalavimus.

Struktūra: Įžanga. 3 dėstymo pastraipos. Išvados.

Apimtis: 890 žodžių.

Remtasi: M. Katiliškis „Miškais ateina ruduo”, V. Krėvė-Mickevičius „Skirgaila”, F. Kafka „Metamorfozė”.

Kontekstas: literatūrinis kontekstas, autoriaus kontekstas (Krėvė-Mickevičius); kultūrinis kontekstas, autoriaus kontekstas (Kafka).

Pastaba: Labai išsamiai atskleista tema. Pirmoje pastraipoje (M. Katiliškis) reikėtų konteksto, bet tai nėra esminis trūkumas, nes remiamasi net 3 autoriaus, o dviejose pastraipose puikiai atskleistas kontekstas.