Kalbėjimo tema „Kas sieja žmogų su tėvyne?” (Mažvydas, Daukša, Maironis, Kudirka)

Kalbėjimo tema, tačiau ir puikus rašinys. Senojoje Lietuvos raštijoje gimtoji kalba yra vienas iš svarbiausių dalykų, kuris turėtų sieti žmogų su tėvyne. Maironio poezijoje žmogaus ir tėvynės ryšys atskleidžiamas per gimtojo krašto vaizdus ir šalies istoriją. Vinco Kudirkos gyvenimas ir kūryba rodo, kad žmogų su tėvyne sieja  gimtoji kalba ir darbas tėvynės labui.

15

Product Details

Struktūra: Įžanga. 3 dėstymo pastraipos. Išvados.

Apimtis: 753 žodžiai.

Remtasi: M. Mažvydas „Katekizmas“, M. Daukša „Postilė“, Maironis „Pavasario balsai“ („Daina“, „Mano gimtinė“, „Trakų pilis“), V. Kudirka „Tautiška giesmė“.

Kontekstas: literatūrinis kontekstas, istorinis kontekstas; autoriaus kontekstas (Maironis); autoriaus kontestas (Kudirka), istorinis kontekstas (J. Basanavičius, knygnešiai).

Įkelta į sistemą: 2023-10-07