Krikščioniškoji žmogaus ir pasaulio samprata pagal Dantės „Dieviškąją komediją“

Kalbėjimo temoje rašoma, kad Dantei svarbu atskleisti krikščioniškąją žmogaus ir pasaulio sampratą. Kalbėjime argumentuojai ir pagrindžiami du teiginiai:

1) Dantės poemoje „Dieviškoji komedija“ atspindima krikščioniškoji pasaulio samprata, vyravusi viduramžiais;

2) Dantės „Dieviškojoje komedijoje“ vaizduojamas žmogus yra tikra Renesanso laikotarpio asmenybė.

12

Product Details

Struktūra: Įžanga. 2 dėstymo pastraipos. Išvados. Planas (teiginys, argumentai, pavyzdys, dalinės išvados). Literatūros sąrašas.

Apimtis: 632 žodžiai.

Remtasi: Dantė Aligjeris „Dieviškoji komedija“

Kontekstas: istorinis kontekstas, viduramžiai, Renesansas.

Įkelta į platformą: 2023-10-07.