Literatūrinė pastraipa „Žmogaus dvilypumas Vinco Mykolaičio-Putino kūryboje”

Literatūrinė pastraipa apie lyrinio herojaus blaškymąsi, ieškojimus. Vincas Mykolaitis-Putinas – ne tik humanistas, bet vienas žymiausių lietuvių simbolizmo literatūros poetų. Jo poezijos rinktinėje „Tarp dviejų aušrų“ žmogus tarsi blaškosi tarp dviejų pasaulių – tarp dviejų aušrų.

10

Product Details

Struktūra: Įžanga. 1 dėstymo pastraipa.

Apimtis: 280 žodžių.

Remtasi: V. Mykolaitis-Putinas eilėraščių rinktinė „Tarp dviejų aušrų” („Margi sakalai“, „Skriski, are…“).

Kontekstas: autoriaus kontekstas.

Pastaba: Labai solidžiai parašyta lietartūrinio rašinio pastraipa.