Literatūrinis rašinys „Kodėl nelaimingas realistų vaizduojamas žmogus? (Biliūnas, Vaižgantas)

Literatūrinis rašinys atskleidžia, kad realizmo atstovai siekė vaizduoti gyvenimą tokį, koks jis yra. Lietuvių realizmo literatūroje (Jono Biliūno, Vaižganto kūriniuose) dažnai pagrindiniais herojais tampa …

10

Product Details

Struktūra: Įžanga. 2 dėstymo pastraipos. Išvados.

Apimtis: 565 žodžiai.

Remtasi: J. Biliūnas „Liūdna pasaka“, Vaižgantas „Dėdės ir dėdienės“.

Kontekstas: autoriaus kontekstas (J. Biliūnas), istorinis kontekstas; autoriaus kontekstas (Vaižgantas).

Pastaba: Antrojoje dėstymo pastraipoje (remiamasi Vaižganto kūryba) norėtųsi daugiau konteksto: socialinio, istorinio, autoriaus.