Samprotavimo rašinys „Kas padeda įveikti sunkumus?” (Baranauskas, Vaižgantas)

Samprotavimo rašinys nagrinėja, kas ir kaip padeda įveikti sunkumus. Remiamasi J. Tumo-Vaižganto ir A. Baranausko kūryba, pateikiamas kontekstas. Rašinyje pateikiami tikslūs argimentai.

11

Product Details

Struktūra: Įžanga. 2 dėstymo pastraipos. Išvados.

Apimtis: 515 žodžių.

Remtasi: A. Baranauskas „Anykščių šilelis“, Vaižgantas „Dėdės ir dėdienės“.

Kontekstas: autoriaus kontekstas (A. Baranauskas); autoriaus kontekstas (Vaižgantas).

Pastaba: įžangoje cituojamas Nyčė.