Kalbėjimo tema „Tėvynės ir žmogaus santykis lietuvių poezijoje” (Maironis, Nėris, Krivickas)

Kalbėjimo tema, kurioje atskleižiama, kaip lietuvių poetų Maironio, Salomėjos Nėries ir Broniaus Krivicko kūryboje išryškėja tėvynės ir žmogaus santykio tema. Literatūrinis rašinys.

16

Product Details

Struktūra: Įžanga. 3 dėstymo pastraipos. Išvados.

Apimtis: 967 žodžiai.

Remtasi: Maironis „Pavasario balsai“ („Kur bėga Šešupė“, „Trakų pilis“, „Lietuva Brangi“), S. Nėris „Prie didelio kelio“ („Maironiui“, „Dagilėlis“), B. Krivickas „Mano dienos nebūtin pasvirę“, „Dovydas prieš Galijotą“.

Kontekstas: autoriaus kontekstas (Maironis), istorinis kontekstas; autoriaus kontekstas (S. Nėries biografija), istorinis kontekstas; autoriaus kontekstas (B. Krivicko biografija), istorinis kontekstas.

Įkelta į sistemą: 2023-10-07